AR-GE VE ÜRETİM
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
Ar-Ge Çalışanı Ne Yapar?
 • Yeni ve mevcut projelerin, mühendislik aktivitelerini gerçekleştirir
 • Şirketi öne çıkaracak inovatif çözümler üretir
Üretim Çalışanı Ne Yapar?
Hammaddeden nihai ürün üretilene kadar olan süreçte
 • Öngörülen sayıda ürünün
 • En düşük maliyette
 • En yüksek kalitede üretimini gerçekleştirir
Bilgi Teknolojileri Çalışanı Ne Yapar?
Şirket iş stratejilerini destekleyebilecek süreçler ile bilgi ve iletişim alt yapısının oluşturulabilmesi için
 • İş ve sistemlerin analizini yapar
 • Yeni uygulamaları / sistemleri projelendirir
 • Uygulama projelerini yönetir
DENETİM VE MUHASEBE
FİNANS
Denetim Çalışanı Ne Yapar?
 • İç kontrol mekanizmalarını etkinleştirir
 • Riskleri tanımlayarak asgariye indirir
Muhasebe Çalışanı Ne Yapar?
 • Muhasebe, raporlama ve mali kontrol prosesini uygular
 • Şirket malvarlığının korunmasına yardımcı olur
Finans Çalışanı Ne Yapar?
 • Şirketin parasal kaynaklarını mevcut koşullar ve öngörüler dahilinde en etkin ve verimli şekilde kullanıp fon yönetimini gerçekleştirir
 • Ürünün maliyeti ve satış fiyatını analiz ederek üretime ve aynı zamanda satış ve pazarlamaya destek olur
 • Şirketin karlılığını inceler
 • Şirket bütçesi oluşturur
 • Veri analizi ve raporlama yapar
İNSAN KAYNAKLARI
KURUMSAL İLETİŞİM
Kurumsal İletişim Çalışanı Ne Yapar?
 • Şirketin iç ve dış iletişim planını hazırlar
 • Şirketin toplumda en iyi ve açık şekilde anlaşılması için PR faaliyetlerini yürütür
 • Sponsorluk politikalarının ve ilgili faaliyetlerin tanımlanmasını sağlar
 • Lansmanlar, basın toplantıları, fuarlar ve diğer faliyetler ile ilgili organizasyonları gerçekleştirir
İnsan Kaynakları Çalışanı Ne Yapar?
Şirket politika ve stratejileri doğrultusunda çalışanlar ile ilgili uygulamalarda
 • İhtiyacı belirler, gereksinimleri tanımlar
 • Çalışan performans göstergelerini yönetir ve raporlar
 • Çalışanların ücret ve yan haklarını yönetir
SATIŞ VE PAZARLAMA
TEDARİK ZİNCİRİ
Satış ve Pazarlama Çalışanı Ne Yapar?
 • Ürünün fiyatını belirler
 • Pazar ve rakip analizi yapar
 • Satış, pazarlama, karlılık, imaj ve müşteri memnuniyeti gibi konularda kısa ve uzun vadeli hedefler oluşturur
 • Pazarlama, dağıtım kanalları ve satış faaliyetlerini planlar
 • Ürünü nihai tüketiciye ulaştırır, tüketiciyi satın almak için ikna eder
Tedarik Zinciri Çalışanı Ne Yapar?
 • Hammadde ve ara ürün satın alması yapar
 • Daha yalın ve düşük maliyetli süreçler geliştirmek üzere iyileştirme yapar
 • Fabrikanın malzeme ve araç stoklarının yönetilmesine destek verir
 • Lojistik ekipmanları ve ambalajların yönetilmesini sağlar
AR-GE VE ÜRETİM
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
DENETİM VE MUHASEBE
FİNANS
 • Ar-Ge Çalışanı Ne Yapar?
 • Yeni ve mevcut projelerin, mühendislik aktivitelerini gerçekleştirir ve iyileştirici çözümler üretir
 • Şirketi rakipleri yanında öne çıkaracak ve katma değer sağlayacak innovatif çözümler üretir
 • Üretim Çalışanı Ne Yapar?
 • Hammaddeden nihai ürün üretilene kadar olan süreçte
  • Üretim programlarında öngörülen sayıda ürünün
  • Öngörülen zamanda
  • En düşük maliyette
  • En yüksek kalitede, üretiminin gerçekleştirilmesini sağlar
 • Bilgi Teknolojileri Çalışanı Ne Yapar?
 • Şirket iş stratejilerini destekleyebilecek süreçler ile bilgi ve iletişim alt yapısının oluşturulabilmesi için
  • İş ve sistemlerin analizini yapar
  • Yeni uygulamaları / sistemleri projelendirir
  • Uygulama projelerini yönetir
 • Uygulama, Yazılım, Sistem Odası, Sunucu ve Kullanıcı altyapılarına ait teknoloji ve mimariyi; kalite, maliyet, güvenlik, operasyonel bütünlük, standartlara uygunluk kriterleri gözeterek seçer, tasarlar, geliştirir ve desteğini yürütür
 • Denetim Çalışanı Ne Yapar?
 • Şirketin faaliyetlerini amaç, politika ve mevzuata uygun olarak yürütür
 • İç kontrol mekanizmalarını etkinleştirir ve riskleri tanımlayarak asgariye indirir
 • Süreçleri sürekli gözden geçirir
 • Muhasebe Çalışanı Ne Yapar?
 • Muhasebe, raporlama ve mali kontrol prosesinin doğru uygulanmasını sağlar
 • Şirket malvarlığının korunmasına yönelik çalışmaları yapar ve önlemleri alır
 • Finans Çalışanı Ne Yapar?
 • Şirketin parasal kaynaklarını mevcut koşullar ve öngörüler dahilinde en etkin ve verimli şekilde kullanıp fon yönetimini gerçekleştirir
 • Ürünün maliyeti ve satış fiyatını analiz ederek üretime ve aynı zamanda satış ve pazarlamaya destek olur
 • Şirketin karlılığını inceler
 • Şirket bütçesi oluşturur
 • Veri analizi ve raporlama yapar
İNSAN KAYNAKLARI
KURUMSAL İLETİŞİM
SATIŞ VE PAZARLAMA
TEDARİK ZİNCİRİ
 • İnsan Kaynakları Çalışanı Ne Yapar?
 • Şirket politika ve stratejileri doğrultusunda
 • Çalışanlar ile ilgili uygulamalarda ihtiyacı belirler, gereksinimleri tanımlar
 • İnsan kaynağına yönelik metodolojileri geliştirir ve uygular
 • Çalışan performans göstergelerini yönetir ve raporlar
 • Çalışanların ücret ve yan haklarını yönetir
 • Şirket organizasyonel değişim ihtiyaçlarını yönetir
 • Kurumsal İletişim Çalışanı Ne Yapar?
 • Şirketin iç ve dış iletişim planını hazırlar
 • Şirketin toplumda en iyi ve açık şekilde anlaşılması için PR faaliyetlerini yürütür
 • Sponsorluk politikalarının ve ilgili faaliyetlerin tanımlanmasını sağlar
 • Sponsorlukları analiz ederek karar aşamasına getirir ve bu kapsamdaki faaliyetleri organize eder
 • Lansmanlar, basın toplantıları, fuarlar ve diğer faliyetler ile ilgili organizasyonları gerçekleştirir
 • Satış ve Pazarlama Çalışanı Ne Yapar?
 • Ürünün fiyatını belirler
 • Pazar ve rakip analizi yapar
 • Satış, pazarlama, karlılık, imaj ve müşteri memnuniyeti gibi konularda kısa ve uzun vadeli hedefler oluşturur
 • Pazarlama, dağıtım kanalları ve satış faaliyetlerini planlar
 • Ürünü nihai tüketiciye ulaştırır, tüketiciyi satın almak için ikna eder
 • Tedarik Zinciri Çalışanı Ne Yapar?
 • Hammadde ve ara ürün satın alması yapar
 • Daha yalın ve düşük maliyetli süreçler geliştirmek üzere iyileştirme yapar
 • Fabrikanın malzeme ve araç stoklarının yönetilmesine destek verir
 • Lojistik ekipmanları ve ambalajların yönetilmesini sağlar
AR-GE VE ÜRETİM
 • Ar-Ge Çalışanı Ne Yapar?
 • Yeni ve mevcut projelerin, mühendislik aktivitelerini gerçekleştirir ve iyileştirici çözümler üretir
 • Şirketi rakipleri yanında öne çıkaracak ve katma değer sağlayacak innovatif çözümler üretir
 • Üretim Çalışanı Ne Yapar?
 • Hammaddeden nihai ürün üretilene kadar olan süreçte
 • Üretim programlarında öngörülen sayıda ürünün
 • Öngörülen zamanda ve en düşük maliyette
 • En yüksek kalitede, üretiminin gerçekleştirilmesini sağlar
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • Bilgi Teknolojileri Çalışanı Ne Yapar?
 • Şirket iş stratejilerini destekleyebilecek süreçler ile bilgi ve iletişim alt yapısının oluşturulabilmesi için
  • İş ve sistemlerin analizini yapar
  • Yeni uygulamaları / sistemleri projelendirir
  • Uygulama projelerini yönetir
 • Uygulama, Yazılım, Sistem Odası, Sunucu ve Kullanıcı altyapılarına ait teknoloji ve mimariyi; kalite, maliyet, güvenlik, operasyonel bütünlük, standartlara uygunluk kriterlerini gözeterek seçer, tasarlar, geliştirir ve yürütür
DENETİM VE MUHASEBE
 • Denetim Çalışanı Ne Yapar?
 • Şirketin faaliyetlerinin amaç, politika ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar
 • Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlar
 • Şirket varlıklarının güvence altına alınması sağlar
 • İç kontrol mekanizmalarının etkinliği ve risklerin tanımlanarak asgariye indirilmesi, gerekli önlemlerin alınması ve sürekli gözden geçirilmesi konularında yönetime destek olur
 • Muhasebe Çalışanı Ne Yapar?
 • Muhasebe, raporlama ve mali kontrol prosesinin doğru uygulanmasını sağlar
 • Şirket malvarlığının korunmasına yönelik çalışmaları yapar ve önlemleri alır
FİNANS
 • Finans Çalışanı Ne Yapar?
 • Şirketin parasal kaynaklarını mevcut koşullar ve öngörüler dahilinde en etkin ve verimli şekilde kullanıp fon yönetimini gerçekleştirir
 • Ürünün maliyeti ve satış fiyatını analiz ederek üretime ve aynı zamanda satış ve pazarlamaya destek olur
 • Şirketin karlılığını inceler
 • Şirket bütçesi oluşturur
 • Veri analizi ve raporlama yapar
İNSAN KAYNAKLARI
 • İnsan Kaynakları Çalışanı Ne Yapar?
 • Şirket politika ve stratejileri doğrultusunda
 • Çalışanlar ile ilgili uygulamalarda ihtiyacı belirler, gereksinimleri tanımlar
 • İnsan kaynağına yönelik metodolojileri geliştirir ve uygular
 • Çalışan performans göstergelerini yönetir ve raporlar
 • Çalışanların ücret ve yan haklarını yönetir
 • Şirket organizasyonel değişim ihtiyaçlarını yönetir
KURUMSAL İLETİŞİM
 • Kurumsal İletişim Çalışanı Ne Yapar?
 • Şirketin iç ve dış iletişim planını hazırlar
 • Şirketin toplumda en iyi ve açık şekilde anlaşılması için PR faaliyetlerini yürütür
 • Sponsorluk politikalarının ve ilgili faaliyetlerin tanımlanmasını sağlar
 • Sponsorlukları analiz ederek karar aşamasına getirir ve bu kapsamdaki faaliyetleri organize eder
 • Lansmanlar, basın toplantıları, fuarlar ve diğer faliyetler ile ilgili organizasyonları gerçekleştirir
SATIŞ VE PAZARLAMA
 • Satış ve Pazarlama Çalışanı Ne Yapar?
 • Ürünün fiyatını belirler
 • Pazar ve rakip analizi yapar
 • Satış, pazarlama, karlılık, imaj ve müşteri memnuniyeti gibi konularda kısa ve uzun vadeli hedefler oluşturur
 • Pazarlama, dağıtım kanalları ve satış faaliyetlerini planlar
 • Ürünü nihai tüketiciye ulaştırır, tüketiciyi satın almak için ikna eder
TEDARİK ZİNCİRİ
 • Tedarik Zinciri Çalışanı Ne Yapar?
 • Hammadde ve ara ürün satın alması yapar
 • Daha yalın ve düşük maliyetli süreçler geliştirmek üzere iyileştirme yapar
 • Fabrikanın malzeme ve araç stoklarının yönetilmesine destek verir
 • Lojistik ekipmanları ve ambalajların yönetilmesini sağlar

Ajans Arena Sports ülkemizdeki ilk “Spor Ajansıdır.” Yıllardır bir çok alanda spora yenilikler kazandırmış ve bir çok spor bilimcisi yetiştirmiştir. Şuana kadar spor alanında yaklaşık 4 bin kişiye iş imkanı sağlamış olan ajansımızın Faaliyet gösterdiğimiz alanlar ;

-          Uluslararası Antrenörlük Belgesi Eğitimleri

-          Antrenör yönlendirmeleri

-          Sportif organizasyonlar

-          Seyirci Organizasyonları

-          Bakanlık Projeleri

-          Spor Medya

-          Spor Okulları

-          Spor akademilerine hazırlık kursları

-          Polisliğe hazırlık kursları

-          Askeri okullara hazırlık kursları